لیفان x50

لیفان x50 که موضوع اصلی این مطلب است، به عنوان یک خودروی کاملاً شهری شناخته می‌شود. این خودرو در دستۀ کراس اوورهای کوچک طبقه بندی می‌...

ادامه مطلب